Rolling stone ERASMUS+

 

Portugāle (29.04.2019. - 03.05.2019.) - 8. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

Ungārija (18.03.2019. - 22.03.2019.) - 7. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

Rumānija (07.10.2018. - 14.10.2018.) - 6. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

TURCIJA (14.05.2018. - 18.05.2018.) - 5. TIKŠANĀS

  • ​​Projekta programma
  • ​Galerija
  • Raksts pēc tikšanās (pdf)

________________________________________________________________________________

POLIJA (24.09.2017. - 30.09.2017.) - 4. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

GRIEĶIJA (22.05.2017. - 27.05.2017.) - 3. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

ITĀLIJA (12.03.2017. - 18.03.2017.) - 2. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

​​LATVIJA (14.11.2016. - 19.11.2016.) - 1. TIKŠANĀS

Tuvojoties Ziemassvētkiem...

________________________________________________________________________________

PROJEKTA APRAKSTS:

Baložu vidusskola iesaistās Erasmus+ starp skolu stratēģiskās partnerības projektā

      Šī gada 4. novembrī Baložu vidusskola parakstīja finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “ “Rolling stones” Traveler in the environment through Geomythology viewing sustainability.” īstenošanu. Projekta ietvaros turpmāko trīs gadu laikā partneri no astoņām dažādu Eiropas valstu skolām kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, iesaistot gan visu projektā pārstāvēto skolu skolēnus, gan arī skolotājus.

     Projekta virsmērķis – veidot pozitīvu skolēnu attieksmi pret skolu, celt viņu mācīšanās motivāciju, veicināt kritisko un radošo domāšanu, kā arī uzlabot skolas mācību procesu ietverot tajā starpkultūru, starptautiskās sadarbības dimensiju.

    Lai sasniegtu virsmērķi projektam ir izvirzīti vairāki uzdevumi: - iepazīt dabas un apkārtējās vides izmaiņas ar mitoloģijas palīdzību; izmantojot multidisciplināru – dažādu mācību priekšmetu pieeju, iepazīt saistību starp mītiem un ģeoloģiskām/klimata pārmaiņām; izpētīt saiti starp pagātni un mūsdienām dažādās Eiropas vietās (atrast kopīgus upju, pilsētu, cilvēku vārdus, apzināt līdzīgas vietējās tradīcijas Eiropā); izpētīt cilvēku migrācijas iemeslus; visbeidzot uzlabot svešvalodu zināšanu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmes skolēnu un skolotāju vidū.

     Projekta gaitā tiks izspēlēta ģeo-mitoloģiska tēma/stāsts, proti, meteorīta – ripojoša akmens, piedzīvojumi, kas aizsākās ar tā piezemēšanos Latvijā, 2016. gada novembrī. Projekta īstenošanas gaitā tas izripos cauri visai Eiropai, meklējot mītus un klimata pārmaiņas un galu galā 2019. gada maijā nonāks Atlantijas okeāna krastā Portugālē. Šo trīs gadu laikā meteorīts piedzīvos dažādas kultūras un valodas un tam būs iespēja atgriezties atpakaļ kosmosā vai arī atrast mājvietu kādā no Eiropas daļām. Šis meteorīts kalpos kā skolēnu izpausmes motivātors gan mutvārdos, gan rakstveidā, gan arī kā 8 dažādu valstu skolu vienojošais elements.

     Projekta ietvaros paredzēts īstenot vairākas mācību mobilitātes tajās kopā iesaistot ~100 skolēnus un skolotājus. Projekta pirmā tikšanās norisinājās Latvijā no šī gada 14.-18. novembrim. Ciemiņi no 7 skolām tika laipni uzņemti Baložu vidusskolā, kur bija iespēja ne tikai iepazīties vienam ar otru un pārstāvētajām skolām tuvāk, bet arī iepazīties ar Baložu vidusskolas mācību procesu, pedagogiem, apmeklēt stundas, kā arī izbaudīt kā skolā tiek atzīmēta Latvijas valsts dzimšanas diena. Tāpat tikšanās laikā tika nosprausti mācību mobilitāšu datumi, apspriests projekta aktivitāšu plāns, katra partnera pienākumi projektā, kā arī aizklātā balsošanā tika izvēlēts projekta logo. Aizkustinošu brīdi tikšanās dalībnieki piedzīvoja, apmainoties ar projekta sadarbības skolu skolēnu izgatavotajiem Ziemassvētku apsveikumiem.  

    Iespēju īstenot šo projektu Baložu vidusskola ieguva, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ starpskolu stratēģisko partnerību konkursā. Projekta īstenošanai trīs gadu garumā ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 21760 EUR apmērā.

Projekta dalībvalstis (pdf)

/Projekta koordinators - Reinis Zobens/

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:50 - 10:30
3. stunda: 10:40 - 11:20
4. stunda: 11:50 - 12:30
5. stunda: 13:00 - 13:40
6. stunda: 13:50 - 14:30
7. stunda: 14:35 - 15:15
8. stunda: 15:20 - 16:00

 

Pasākumu plāns

 

JŪNIJS

 

Jauku vasaras brīvlaiku!

 

 

Panākumi olimpiādēs                       2023./2024. m.g.


 

Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms

 

Ļoļāne Alise, 12.a klase, 3.vieta

Skolotāja Tatjana Savenkova

 

Kalnciems Markuss, 9.a klase, 3.vieta

Lāce Marta Laine, 5.a klase , 2.vieta

Miglenieks Magnus,6.d klase, 2.vieta

Skolotāja Silvija Andersone

 

____________________________

 

Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde

 

Evelīna Broka, 9.a klase, izvirzīta uz olimpiādes finālu LU PPMF

Skolotāja Biruta Tropa

____________________________

 

Vēstures valsts 30. olimpiāde 2. posms novados

 

Evelīna Broka, 9.a klase, 2. vieta, uzaicināta uz valsts posmu

Skolotāja Biruta Tropa

____________________________

 

Latvijas Universitātes A.Liepas atklātā matemātikas olimpiāde

 

Arvo Krebe, 5.c klase, 2.vieta

Skolotāja Agnese Pūra

____________________________

 

Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības krievu valodas 25. olimpiāde

 

Jana Kjapsna, 10.c klase, 1.vieta

Skolotāja Nadežda Krastiņa

Elizabete Zilemane, 9.a klase, 1.vieta

Skolotāja Olga Paturska

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

 

 

Spēkā no 01.02.2024:              

 

 

Papildus maršuts (no 01.02.2024):

 

 

 

Spēkā no 02.09.2022: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

Telpu un sporta laukuma noslogojums


 

Nospiežot uz šī faila:

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: