Pasākumu plāns

ĀRPUSKLASES PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2023./2024.M.G.

1.semestris

N. p.k.

Pasākumi

Norises laiks

Atbildīgais

Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana

visa mācību gada garumā.

Septembris

1.

Zinību diena

01.09.

V. Broka, I. Janiševa,

klašu audzinātāji

2.

Skolas somas pasākumi

 

02.09. – 30.09.

B. Tropa

3.

Rudens sākums:

klašu / skolu dekorēšana

12.09. – 29.09.

Klašu audzinātāji

4.

Miķeļdienas gadatirgus

27.09.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji

5.

Dzejas dienas 5.-12. klasēm

02.09. – 30.09.

Klašu audzinātāji, T. Savenkova

6.

Drošības diena 1.-4. klasēm

08.09., 19.09.

I. Dumpe, klašu audzinātāji

7.

Vecāku sapulce

02.09. – 30.09.

Atbilstoši vēlmēm

8.

Skolotāju diena

29.09.

I. Janiševa, G. Boikova, Skolēnu pašpārvalde

9.

Glītrakstīšanas konkurss

26.09.

T. Savenkova / klašu audzinātāji

Oktobris

Rudens brīvlaiks

23. oktobris – 27. oktobris

  1.  

Skolas somas pasākumi

01.10. - 30.10.

B. Tropa, klašu audz., priekšmetu skolotāji

  1.  

Valodu dienas konkurss “Valodu laboratorija” 5.-12. klasēm

13.10.

T. Savenkova

  1.  

Vecāku sapulce / tikšanās ar priekšmetu skolotājiem

18.10.

Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

  1.  

Helovīndienas balle “Masku balle”

5.-12. klasēm

26.10.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

                                                                             Novembris

 

VALSTS SVĒTKU NEDĒĻA:

   

1.

Tematiskā audzināšanas stunda, veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas gadadienai. 1.-12. klasēm

07.11. – 17.11.

Klašu audzinātāji

2.

Svecīšu nolikšana Lāčplēša dienas vakarā pie skolas

11.11.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

3.

Valsts svētku koncerts

15.11.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde, L. Plēpe, Ž. Kļava

4.

Bērnu vizuālās mākslas radošo darbu izstāde

11.11 – 30.11.

1.-4. klašu skolotāji, kas māca vizuālo mākslu, A. Lesnika, PII grupas

5.

Svinīgā svētku līnija veltīta Latvijas gadadienai

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

17.11.

I. Janiševa, mūzikas skolotāji, klašu audzinātāji

6.

Skolas somas pasākumi

02.11. – 30.11.

B. Tropa, klašu audz., priekšmetu skolotāji

Decembris

ZIEMAS BRĪVLAIKS

25. decembris – 5. janvāris 

2.semestris

1.

Adventes laiks. Klašu / skolu dekorēšana Ziemassvētkiem

 

26.11.-19.12.

Klašu audzinātāji, skolēnu pašpārvalde, A. Lesnika

2.

Skolēnu pašpārvaldes rūķu jampadracis 1.- 4. klasēm

22.12.

Skolēnu pašpārvalde, I. Janiševa

3.

Ziemassvētku labdarības akcija

“Atver savu sirdi!”

 

01.12. – 23.12.

 

Pašpārvalde, I. Janiševa

4.

Ziemassvētku koncerts

20.12.

I. Janiševa, mūzikas, deju skolotāji

 

5.

 

Skolas somas pasākumi

 

01.12. – 23.12.

B. Tropa, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

Janvāris

1.

Skolas somas pasākumi

09.01 -31.01.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Februāris

1.

Žetonu vakars

Datums tiks precizēts

12. klases skolēnu audzinātāja

2.

Skolas somas pasākumi

01.02. – 28.02.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Marts

Pavasara brīvlaiks

11. marts – 15. marts

1.

Jauno solistu konkurss “Gailēns 2023”

FINĀLS

 

28.03.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

2.

Skolas somas pasākumi

01.03.- 31.03.

B. Tropa, kl. audz., priekšmeta skolotāji

3.

Valodu nedēļas un Starptautiskās dzimtās valodas dienas 5.-12. klasei

Datums tiks precizēts

T. Savenkova

4.

Valodu nedēļas un Starptautiskās dzimtās valodas dienas 5.-12. klasei

 

Datums tiks precizēts

T. Savenkova

Aprīlis

1.

Joku dienas aktivitāte

1.-12. klase

 

01.04.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji

2.

Skolas POPIELA 5.-12. klasēm

17.04.

I. Janiševa, K. Bramanis, skolas pašpārvalde

3.

Skolas bērnu teātra pirmizrāde

Datums tiks precizēts  

Teātra grupas vad. B. Tropa

4.

Skolas somas pasākumi

01.04 – 30.04.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

5.

Mākslas dienas 1.-6. klasēm

08.05. – 12.05.

A. Lesnika

Maijs

1.

Pēdējais zvans 9./12. klasēm

Datums tiks precizēts

I. Janiševa, 9., 12. klašu audzinātāji

2.

Macību gada noslēgums

31.05.

Skolas administrācija, klašu audzinātāji.

3.

Skolas somas pasākumi

02.05. – 31.05.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

5.

9. klases izlaidums

Datums tiks precizēts

Skolas administrācija, klašu audzinātāji

 

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:50 - 10:30
3. stunda: 10:40 - 11:20
4. stunda: 11:50 - 12:30
5. stunda: 13:00 - 13:40
6. stunda: 13:50 - 14:30
7. stunda: 14:35 - 15:15
8. stunda: 15:20 - 16:00

 

Pasākumu plāns

 

DECEMBRIS

 

20.12. Ziemassvētku koncerts;

 

22.12. - Skolēnu pašpārvaldes rūķu jampadracis 1.- 4. klasēm;

 

01.12. – 23.12. - Ziemassvētku labdarības akcija “Atver savu sirdi!”;

 

01.12. – 23.12. - "Latvijas skolas soma" pasākumi.

 

ZIEMAS BRĪVLAIKS

25. decembris – 5. janvāris 

 

 

Panākumi olimpiādēs                       2022./2023. m.g.


 

Novadu apvienības angļu valodas 52. olimpiāde

Valters Meška, 9.d klase, 1.vieta

Skolotāja Tatjana Savenkova

Alise Ļoļāne, 11.a klase, ATZINĪBA

Skolotāja Tatjana Savenkova

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

 

Spēkā no 30.10.2023:

 

 

 

 

 

Spēkā no 02.09.2022: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

Telpu un sporta laukuma noslogojums


 

Nospiežot uz šī faila:

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: