Pasākumu plāns

ĀRPUSKLASES PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2022./2023.M.G.

1.semestris

N. p.k.

Pasākumi

Norises laiks

Atbildīgais

Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana

visa mācību gada garumā.

Septembris

 

1.

Zinību diena

 

01.09.

V. Broka, L. Grīnvalde, , A. Beča, S. Ozola, I. Janiševa,

klašu audzinātāji

 

2.

Sporta diena 2.-4. klasēm

02.09.

Sporta skolotāji, klašu audzinātāji

3.

Skolas somas pasākumi

 

02.09. – 30.09.

B. Tropa

     

 

 

4.

Rudens sākums:

klašu / skolu dekorēšana

12.09. – 29.09.

Klašu audzinātāji, I. Janiševa

 

5.

 

Miķeļdienas gadatirgus

 

29.09.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji

6.

Dzejas dienas 5.-12. klasēm

02.09. – 30.09.

Klašu audzinātāji, T. Savenkova

7.

Drošības diena 1.-4. klasēm

14.09.

I. Dumpe, klašu audzinātāji

8.

10. klases iesvētības

30.09.

S. Liepiņa, 11. klases audzēkņi

9.

Vecāku sapulce

02.09. – 30.09.

Atbilstoši vēlmēm

10.

Skolotāju diena

30.09.

Skolēnu pašpārvalde

11.

Glītrakstīšanas konkurss

26.09.

T. Savenkova / klašu audzinātāji

Oktobris

Rudens brīvlaiks

24. oktobris – 28. oktobris

  1.  

Skolas somas pasākumi

01.10. - 30.10.

B. Tropa, klašu audz., priekšmetu skolotāji

  1.  

Valodu dienas konkurss “Valodu laboratorija” 5.-12. klasēm

14.10.

T. Savenkova

  1.  

Vecāku sapulce / tikšanās ar priekšmetu skolotājiem

20.10.

Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

  1.  

Helovīndienas balle “Masku balle”

5.-12. klasēm

28.10.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

Novembris

 

VALSTS SVĒTKU NEDĒĻA:

   

1.

Tematiskā audzināšanas stunda, veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas gadadienai. 1.-12. klasēm

07.11. – 17.11.

Klašu audzinātāji

2.

Svecīšu nolikšana Lāčplēša dienas vakarā pie skolas

11.10.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

2.

Latviešu valodas konkurss

5.-12. klasēm

16.11.

T.Savenkova

3.

Bērnu vizuālās mākslas radošo darbu izstāde “Mana.Sirds.Latvija.”

 

11.11 – 30.11.

1.-4. klašu skolotāji, kas māca vizuālo mākslu, A. Lesnika, A. Glezere, PII grupas

4.

Svinīgā svētku līnija veltīta Latvijas gadadienai

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

17.11.

I. Janiševa, latv. val ., vēstures,

mūzikas skolotāji, klašu audzinātāji/

 

Skolas somas pasākumi

02.11. – 30.11.

B. Tropa, klašu audz., priekšmetu skolotāji

Decembris

1.

Adventes laiks. Klašu / skolu dekorēšana Ziemassvētkiem

25.11.-18.12.

Klašu audzinātāji, skolēnu pašpārvalde, A. Lesnika

2.

Izstāde stikla zālē

“Gaismas maģija!”

19.12. – 23.12.

I. Janiševa, A. Glezere

3.

Skolēnu pašpārvaldes rūķu jampadracis 1.-4. klasēm

23.12.2022

Pašpārvalde, I. Janiševa

4.

Ziemassvētku labdarības akcija

“Atver savu sirdi!”

01.12. – 23.12.2022

Pašpārvalde, I. Janiševa

5.

Ziemassvētku koncerts

21.12.2022

I. Janiševa, mūzikas, deju skolotāji

6.

Skolas somas pasākumi

01.12. – 23.12.

B. Tropa, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

ZIEMAS BRĪVLAIKS

23. decembris – 6. janvāris 

 

2.semestris

Janvāris

1.

Karjeras nedēļa 1.-12. kasēm

23.01. – 27.01.

I. Janiševa, klašu audzinātāji

2.

Skolas somas pasākumi

09.01 -31.01.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Februāris

1.

Valentīndienas balle “Sirsniņballe”

5.-12. klasēm

 

14.02.2023

Skolēnu pašpārvalde, I. Janiševa

2.

Jauno solistu konkurss “Gailēns 2023”

1. kārta

 

24.02.2023

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

3.

Žetonu vakars

Datums tiks precizēts

12. klases skolēnu, audzinātāja

4.

Skolas somas pasākumi

01.02. – 28.02.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Marts

Pavasara brīvlaiks

13. marts – 17. marts

 

Jauno solistu konkurss “Gailēns 2023”

2. kārta

03.03.2023

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde 

 

Vecāku sapulce, tikšanās ar priekšmetu skolotājiem

 

09.03.2023.

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

 

Jauno solistu konkurss “Gailēns 2023”

FINĀLS

 

24.03.2023.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

 

Skolas somas pasākumi

01.03.- 31.03.2023

B. Tropa, kl. audz., priekšmeta skolotāji

  1.  

Joku dienas aktivitāte “Jo jancīgāk, jo labāk!”. Anekdošu teātris / konkurss “Smiesimies kopā!”

1.-12. klase

 

 

01.04.2023

 

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji

  1.  

Valodu nedēļas un Starptautiskās dzimtās valodas dienas 5.-12. klasei

 

Datums tiks precizēts

T. Savenkova

Aprīlis

1.

Joku dienas aktivitāte “Jocīgi apģērbies”. Anekdošu teātris / konkurss “Smiesimies kopā!”

1.-12. klase

 

01.04.2023

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde, sākumskolas skolotāji

2.

Skolas, klašu dekorēšana Lieldienān

27.03. – 06.04.

Klašu audzinātāji

3.

Lielā talka

23.04.2023

Skolas administrācija, klašu audzinātāji

4.

Skolas POPIELA 5.-12. klasēm

28.04.2023

I. Janiševa, skolas pašpārvalde

5.

Skolas bērnu teātra pirmizrāde

21.04.2023   

Teātra grupas vad. B. Tropa

6.

Skolas somas pasākumi

01.04 – 30.04.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Maijs

1.

Mākslas dienas 1.-6. klasēm

08.05. – 12.05.

 A. Glezere, A. Lesnika

2.

Mātes dienas koncerts

12.05.2023.

I. Janiševa, mūzikas, deju skolotāji, klašu audzinātāji

3.

Pēdējais zvans 9./12. klasēm

19.05.2023.

I. Janiševa, 9., 12. klašu audzinātāji

4.

Macību gada noslēgums

31.05.2023

Skolas administrācija, klašu audzinātāji.

5.

Skolas somas pasākumi

02.05. – 31.05.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Jūnijs

  1.  

9. klases izlaidums

Datums tiks precizēts

Skolas administrācija, klašu audzinātāji

2.

12. klases izlaidums

Datums tiks precizēts

Skolas administrācija, klašu audzinātāji

 

 

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:50 - 10:30
3. stunda: 10:40 - 11:20
4. stunda: 11:50 - 12:30
5. stunda: 13:00 - 13:40
6. stunda: 13:50 - 14:30
7. stunda: 14:35 - 15:15
8. stunda: 15:20 - 16:00

 

Pasākumu plāns

 

 

JŪNIJS

 

16. jūnijs - IZLAIDUMS.

 

 

Panākumi olimpiādēs                       2022./2023. m.g.


 

Novadu apvienības angļu valodas 52. olimpiāde

Valters Meška, 9.d klase, 1.vieta

Skolotāja Tatjana Savenkova

Alise Ļoļāne, 11.a klase, ATZINĪBA

Skolotāja Tatjana Savenkova

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

 

Spēkā no 09.01.2023:

 

 

 

 

 

Spēkā no 02.09.2022: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: