Rolling stone ERASMUS+

 

Portugāle (29.04.2019. - 03.05.2019.) - 8. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

Ungārija (18.03.2019. - 22.03.2019.) - 7. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

Rumānija (07.10.2018. - 14.10.2018.) - 6. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

TURCIJA (14.05.2018. - 18.05.2018.) - 5. TIKŠANĀS

  • ​​Projekta programma
  • ​Galerija
  • Raksts pēc tikšanās (pdf)

________________________________________________________________________________

POLIJA (24.09.2017. - 30.09.2017.) - 4. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

GRIEĶIJA (22.05.2017. - 27.05.2017.) - 3. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

ITĀLIJA (12.03.2017. - 18.03.2017.) - 2. TIKŠANĀS

________________________________________________________________________________

​​LATVIJA (14.11.2016. - 19.11.2016.) - 1. TIKŠANĀS

Tuvojoties Ziemassvētkiem...

________________________________________________________________________________

PROJEKTA APRAKSTS:

Baložu vidusskola iesaistās Erasmus+ starp skolu stratēģiskās partnerības projektā

      Šī gada 4. novembrī Baložu vidusskola parakstīja finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “ “Rolling stones” Traveler in the environment through Geomythology viewing sustainability.” īstenošanu. Projekta ietvaros turpmāko trīs gadu laikā partneri no astoņām dažādu Eiropas valstu skolām kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, iesaistot gan visu projektā pārstāvēto skolu skolēnus, gan arī skolotājus.

     Projekta virsmērķis – veidot pozitīvu skolēnu attieksmi pret skolu, celt viņu mācīšanās motivāciju, veicināt kritisko un radošo domāšanu, kā arī uzlabot skolas mācību procesu ietverot tajā starpkultūru, starptautiskās sadarbības dimensiju.

    Lai sasniegtu virsmērķi projektam ir izvirzīti vairāki uzdevumi: - iepazīt dabas un apkārtējās vides izmaiņas ar mitoloģijas palīdzību; izmantojot multidisciplināru – dažādu mācību priekšmetu pieeju, iepazīt saistību starp mītiem un ģeoloģiskām/klimata pārmaiņām; izpētīt saiti starp pagātni un mūsdienām dažādās Eiropas vietās (atrast kopīgus upju, pilsētu, cilvēku vārdus, apzināt līdzīgas vietējās tradīcijas Eiropā); izpētīt cilvēku migrācijas iemeslus; visbeidzot uzlabot svešvalodu zināšanu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmes skolēnu un skolotāju vidū.

     Projekta gaitā tiks izspēlēta ģeo-mitoloģiska tēma/stāsts, proti, meteorīta – ripojoša akmens, piedzīvojumi, kas aizsākās ar tā piezemēšanos Latvijā, 2016. gada novembrī. Projekta īstenošanas gaitā tas izripos cauri visai Eiropai, meklējot mītus un klimata pārmaiņas un galu galā 2019. gada maijā nonāks Atlantijas okeāna krastā Portugālē. Šo trīs gadu laikā meteorīts piedzīvos dažādas kultūras un valodas un tam būs iespēja atgriezties atpakaļ kosmosā vai arī atrast mājvietu kādā no Eiropas daļām. Šis meteorīts kalpos kā skolēnu izpausmes motivātors gan mutvārdos, gan rakstveidā, gan arī kā 8 dažādu valstu skolu vienojošais elements.

     Projekta ietvaros paredzēts īstenot vairākas mācību mobilitātes tajās kopā iesaistot ~100 skolēnus un skolotājus. Projekta pirmā tikšanās norisinājās Latvijā no šī gada 14.-18. novembrim. Ciemiņi no 7 skolām tika laipni uzņemti Baložu vidusskolā, kur bija iespēja ne tikai iepazīties vienam ar otru un pārstāvētajām skolām tuvāk, bet arī iepazīties ar Baložu vidusskolas mācību procesu, pedagogiem, apmeklēt stundas, kā arī izbaudīt kā skolā tiek atzīmēta Latvijas valsts dzimšanas diena. Tāpat tikšanās laikā tika nosprausti mācību mobilitāšu datumi, apspriests projekta aktivitāšu plāns, katra partnera pienākumi projektā, kā arī aizklātā balsošanā tika izvēlēts projekta logo. Aizkustinošu brīdi tikšanās dalībnieki piedzīvoja, apmainoties ar projekta sadarbības skolu skolēnu izgatavotajiem Ziemassvētku apsveikumiem.  

    Iespēju īstenot šo projektu Baložu vidusskola ieguva, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ starpskolu stratēģisko partnerību konkursā. Projekta īstenošanai trīs gadu garumā ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 21760 EUR apmērā.

Projekta dalībvalstis (pdf)

/Projekta koordinators - Reinis Zobens/

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:45 - 10:25
3. stunda: 10:45 - 11:25
4. stunda: 11:45 - 12:25
5. stunda: 12:40 - 13:20
6. stunda: 13:35 - 14:15
7. stunda: 14:20 - 15:00
8. stunda: 15:05 - 15:45

 

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

 

no 7. līdz 11. februārim

BRĪVLAIKS 1. klasēm

 

 

 

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA


 

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA NOTEIKUMI

 

 

Kārtība, kādā tiek nodrošināts mācību process Baložu vidusskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju infekcijas COVID-19 laikā. (PDF fails)

 

Pielikums Nr.1 (MS WORD fails)

Pielikums Nr.2 (MS WORD fails)

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

Spēkā no 15.11.2021:

 

Spēkā no 25.10.2021: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: