Pasākumu plāns

ĀRPUSKLASES PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2023./2024.M.G.

1.semestris

N. p.k.

Pasākumi

Norises laiks

Atbildīgais

Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana

visa mācību gada garumā.

Septembris

1.

Zinību diena

01.09.

V. Broka, I. Janiševa,

klašu audzinātāji

2.

Skolas somas pasākumi

 

02.09. – 30.09.

B. Tropa

3.

Rudens sākums:

klašu / skolu dekorēšana

12.09. – 29.09.

Klašu audzinātāji

4.

Miķeļdienas gadatirgus

27.09.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji

5.

Dzejas dienas 5.-12. klasēm

02.09. – 30.09.

Klašu audzinātāji, T. Savenkova

6.

Drošības diena 1.-4. klasēm

08.09., 19.09.

I. Dumpe, klašu audzinātāji

7.

Vecāku sapulce

02.09. – 30.09.

Atbilstoši vēlmēm

8.

Skolotāju diena

29.09.

I. Janiševa, G. Boikova, Skolēnu pašpārvalde

9.

Glītrakstīšanas konkurss

26.09.

T. Savenkova / klašu audzinātāji

Oktobris

Rudens brīvlaiks

23. oktobris – 27. oktobris

  1.  

Skolas somas pasākumi

01.10. - 30.10.

B. Tropa, klašu audz., priekšmetu skolotāji

  1.  

Valodu dienas konkurss “Valodu laboratorija” 5.-12. klasēm

13.10.

T. Savenkova

  1.  

Vecāku sapulce / tikšanās ar priekšmetu skolotājiem

18.10.

Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

  1.  

Helovīndienas balle “Masku balle”

5.-12. klasēm

26.10.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

                                                                             Novembris

 

VALSTS SVĒTKU NEDĒĻA:

   

1.

Tematiskā audzināšanas stunda, veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas gadadienai. 1.-12. klasēm

07.11. – 17.11.

Klašu audzinātāji

2.

Svecīšu nolikšana Lāčplēša dienas vakarā pie skolas

11.11.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

3.

Valsts svētku koncerts

15.11.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde, L. Plēpe, Ž. Kļava

4.

Bērnu vizuālās mākslas radošo darbu izstāde

11.11 – 30.11.

1.-4. klašu skolotāji, kas māca vizuālo mākslu, A. Lesnika, PII grupas

5.

Svinīgā svētku līnija veltīta Latvijas gadadienai

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

17.11.

I. Janiševa, mūzikas skolotāji, klašu audzinātāji

6.

Skolas somas pasākumi

02.11. – 30.11.

B. Tropa, klašu audz., priekšmetu skolotāji

Decembris

ZIEMAS BRĪVLAIKS

25. decembris – 5. janvāris 

2.semestris

1.

Adventes laiks. Klašu / skolu dekorēšana Ziemassvētkiem

 

26.11.-19.12.

Klašu audzinātāji, skolēnu pašpārvalde, A. Lesnika

2.

Skolēnu pašpārvaldes rūķu jampadracis 1.- 4. klasēm

22.12.

Skolēnu pašpārvalde, I. Janiševa

3.

Ziemassvētku labdarības akcija

“Atver savu sirdi!”

 

01.12. – 23.12.

 

Pašpārvalde, I. Janiševa

4.

Ziemassvētku koncerts

20.12.

I. Janiševa, mūzikas, deju skolotāji

 

5.

 

Skolas somas pasākumi

 

01.12. – 23.12.

B. Tropa, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

Janvāris

1.

Skolas somas pasākumi

09.01 -31.01.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Februāris

1.

Žetonu vakars

Datums tiks precizēts

12. klases skolēnu audzinātāja

2.

Skolas somas pasākumi

01.02. – 28.02.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

Marts

Pavasara brīvlaiks

11. marts – 15. marts

1.

Jauno solistu konkurss “Gailēns 2023”

FINĀLS

 

28.03.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde

2.

Skolas somas pasākumi

01.03.- 31.03.

B. Tropa, kl. audz., priekšmeta skolotāji

3.

Valodu nedēļas un Starptautiskās dzimtās valodas dienas 5.-12. klasei

Datums tiks precizēts

T. Savenkova

4.

Valodu nedēļas un Starptautiskās dzimtās valodas dienas 5.-12. klasei

 

Datums tiks precizēts

T. Savenkova

Aprīlis

1.

Joku dienas aktivitāte

1.-12. klase

 

01.04.

I. Janiševa, skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji

2.

Skolas POPIELA 5.-12. klasēm

17.04.

I. Janiševa, K. Bramanis, skolas pašpārvalde

3.

Skolas bērnu teātra pirmizrāde

Datums tiks precizēts  

Teātra grupas vad. B. Tropa

4.

Skolas somas pasākumi

01.04 – 30.04.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

5.

Mākslas dienas 1.-6. klasēm

08.05. – 12.05.

A. Lesnika

Maijs

1.

Pēdējais zvans 9./12. klasēm

Datums tiks precizēts

I. Janiševa, 9., 12. klašu audzinātāji

2.

Mācību gada noslēguma koncerts

24.05. plkst. 19:00

L. Plēpe

3.

Macību gada noslēgums

31.05.

Skolas administrācija, klašu audzinātāji.

5.

Skolas somas pasākumi

02.05. – 31.05.

B. Tropa, kl. audz., priekšmetu skolotāji

 

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:50 - 10:30
3. stunda: 10:40 - 11:20
4. stunda: 11:50 - 12:30
5. stunda: 13:00 - 13:40
6. stunda: 13:50 - 14:30
7. stunda: 14:35 - 15:15
8. stunda: 15:20 - 16:00

 

Pasākumu plāns

 

APRĪLIS

 

 

18.04 - Lekcija vidusskolēniem: "Eiropas Parlamenta velēšanas";

 

26.04 - Konkurss: "Can I Do? " (3.-6.kl.) ( Gaismas Tilts - 97);

 

01.04. – 30.04. - "Latvijas skolas somas" pasākumi.

 

 

 

Panākumi olimpiādēs                       2023./2024. m.g.


 

Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms

 

Ļoļāne Alise, 12.a klase, 3.vieta

Skolotāja Tatjana Savenkova

 

Kalnciems Markuss, 9.a klase, 3.vieta

Lāce Marta Laine, 5.a klase , 2.vieta

Miglenieks Magnus,6.d klase, 2.vieta

Skolotāja Silvija Andersone

 

____________________________

 

Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde

 

Evelīna Broka, 9.a klase, izvirzīta uz olimpiādes finālu LU PPMF

Skolotāja Biruta Tropa

____________________________

 

Vēstures valsts 30. olimpiāde 2. posms novados

 

Evelīna Broka, 9.a klase, 2. vieta, uzaicināta uz valsts posmu

Skolotāja Biruta Tropa

____________________________

 

Latvijas Universitātes A.Liepas atklātā matemātikas olimpiāde

 

Arvo Krebe, 5.c klase, 2.vieta

Skolotāja Agnese Pūra

____________________________

 

Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības krievu valodas 25. olimpiāde

 

Jana Kjapsna, 10.c klase, 1.vieta

Skolotāja Nadežda Krastiņa

Elizabete Zilemane, 9.a klase, 1.vieta

Skolotāja Olga Paturska

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

 

 

Spēkā no 01.02.2024:              

 

 

Papildus maršuts (no 01.02.2024):

 

 

 

Spēkā no 02.09.2022: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

Telpu un sporta laukuma noslogojums


 

Nospiežot uz šī faila:

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: