Pasākumu plāns

Baložu vidusskolas ārpusklases

pasākumu darba plāns 2017./2018.m.g.

1.semestris

N.p.k.

Pasākumi

Norises laiks

Atbildīgais

Ārpusklases pasākuma plāna un norises laiku koriģēšana un papildināšana

visa mācību gada garumā.

Septembris

1.

Zinību diena.

01.09.2017

V.Broka, L.Grīnvalde, B. Tropa, A.Beča, S. Ozola

klašu audzinātāji

2.

Drošības diena

07.09.2017

I.Boša, B. Tropa

2.

Olimpiskā sporta diena.

22.09 2017

Sporta skolotāji,

klašu audzinātāji

3.

Rudens sākums:

- klašu dekorēšana,

- Miķeļdienas gadatirgus.

11.-22.09.2017

29.09.2017

Klašu audzinātāji, B. Tropa, skolēnu pašpārvalde

 

4.

Dzejas diena klasēs.

Septembris

Valodu priekšmetu skolotāji.

5.

10. klases iesvētības

21. septembris

11. klase un sk. L. Plēpe

6.

Skolotāju diena

29.09.2017

10; 11 ;12.kl., pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde

Oktobris

1.

Skolas/klašu vecāku sapulce.

19.10.2017

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

2.

Diskotēka

20.10.2017

Skolēnu pašpārvalde, sk. T. Savenkova, sk. B. Tropa

23.oktobris –27.oktobris 

RUDENS BRĪVLAIKS

Novembris

1.

Valsts svētku nedēļa:

 

 

 

Lāčplēša diena:

- tematiskā audzināšanas stunda veltīta Lāčplēša dienai,

- lāpu gājiens.  

 

10.11.2017

 

11.11.2017

Klašu audzinātāji

2.

18.novembra svinības:

- svinīgā līnija,

- svētku koncerts.

17.11.2017

B. Tropa, vēstures skolotāji,

 mūzikas, deju  skolotāji,

klašu audzinātāji, skolēnu pašpārvalde

 

 

 

 

Decembris

1.

Adventes laiks.

Klašu telpu dekorēšana Ziemassvētkiem

01.-18.12.2017

Klašu audzinātāji

2.

Matemātikas olimpiāde

Laiku precizēs

Matemātikas skolotāji

3.

Ziemassvētku ieskaņu  koncerts “Sniegpārslu virpulī…”

 

21.12.2017

B. Tropa

mūzikas , deju skolotāji,

 

4.

Pidžamu diena

08.12.2017

Skolēnu pašpārvalde,

sk. T. Savenkova

 

 

25.decembris – 5.janvāris 

ZIEMAS BRĪVLAIKS

2.semestris

Janvāris

1.

Talantu konkursa pirmā kārta 1.- 12.kl.

26.01.2018

Skolēnu pašpārvalde,

sk. T.Savenkova

 

 

 

.

Februāris

1.

Valentīndienas  Diskotēka

16.02.2018

Skolēnu pašpārvalde, sk. T. Savenkova, B. Tropa

 

2.

Žetonu vakars.

.02.2018

12.klase, sk. N. Krastiņa

2.

Valodu nedēļa

 

.02.2018

Valodu skolotāji

05.02- 09.02  -  Brīvlaiks 1.klasēm.

Marts

  1.  

Talantu konkursa otrā kārta 1.-12.kl.

02.03.2018

Skolēnu pašpārvalde,

 sk. T. Savenkova

 

  1.  

Dabas zinību priekšmetu nedēļa

.03.2018

Dabas zinību skolotāji

3.

Skolas/klašu vecāku sapulce.

08.03.2018

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

4.

Klašu telpu ietērpšana Lieldienu rotā

26.03.-29.03

Klašu audzinātāji

12.-16.marts

PAVASARA BRĪVLAIKS

19.- 23. marts

pavasara brīvlaiks 12.klasei

 

Aprīlis

1.

Anekdošu konkurss “Aprīļa joks”

06.04.2018

Skolēnu pašpārvalde,

valodu priekšmetu skolotāji

2.

Lielā talka

__.04.2018

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji

3.

Mākslu dienas

Datums tiks precizēts

 

Lesnika, S. Šterna

 

 

 

 

 

Maijs

1.

Mātes dienas koncerts

  1. vai 11 .05.2018

B.Tropa, mūzikas, deju skolotāji, klašu audzinātāji

2.

Pēdējais zvans 9./12.klasēm

.05.2018

8. a,b kl., 11.kl.

klašu audzinātāji

3.

Mācību gada noslēgums “Visa skola dejo!”

31.05.2018

Skolas administrācija,

klašu audzinātāji, iesaistās skolēnu pašpārvalde

Jūnijs

1.

9.klases izlaidums

12.klases izlaidums

Datums tiks precizēts

Skolas administrācija,

.................................

 

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:45 - 10:25
3. stunda: 10:30 - 11:10
4. stunda: 11:30 - 12:10
5. stunda: 12:30 - 13:10
6. stunda: 13:30 - 14:10
7. stunda: 14:20 - 15:00
8. stunda: 15:10 - 15:50

 

Skolas pasākumi


 

SEPTEMBRIS

 

24. septembris - brīvdiena (sīkāka informācija)

26. septembris -Dzejas diena 5.-12. kl.;

 

27. septembris -Dzejas diena 1.-4. kl.;

 

28. septembris -Mikeļdienas gadatirgus;

 

OKTOBRIS

 

5. oktobris -Skolotāju diena;

 

RUDENS BRĪVLAIKS

22. oktobris - 26. oktobris

 

Skolas autobusa saraksts

 

 

Nospiežot uz šī faila:

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: