Dalība starptautiskajos projektos


Līdz ar jauno mācību gadu Baložu vidusskola uzsāk īstenot divus projektus

 

Jau vasaras vidū kļuva zināms, ka līdz ar jaunā mācību gada sākumu Baložu vidusskola uzsāks īstenot divus starptautiskus projektus. Pirmais no tiem – Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 Skolu sektora projekts “Baložu vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide” paredz paaugstināt skolas pedagogu profesionālās iemaņas un prasmes, kas vērstas uz pedagogu darba kvalitātes modernizāciju un internacionalizāciju, kā arī starptautiskās sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu ar citām Eiropas valstu skolām. Šī projekta ietvaros skolas pedagogiem būs iespējams apmeklēt dažādus apmācību kursus un pilnveidot savas profesionālās prasmes un zināšanas, lai tālāk tās ieviestu skolas mācību procesā. Dažādos apmācību kursos pedagogi papildinās savas zināšanas par to kā plašāk izmantot modernās tehnoloģijas, IT rīkus mācību procesā, apgūs inovatīvas metodes un to ieviešanu svešvalodu priekšmetu apguvē, attīstīs prasmes strādājot ar talantīgiem bērniem, uzlabos skolas starptautiskās sadarbības iespējas, Eiropas projektu īstenošanas kapacitāti, dalīsies pieredzē ar citu Eiropas valstu pedagogiem par mācību procesa pilnveidošanu, gūs plašāku izpratni par Eiropas izglītības sistēmām un mūsdienīgu skolas darba organizēšanu Eiropas Savienībā. Būtiski atzīmēt, ka projekta veiksmīgas īstenošanas ķīla ir ne tikai pati pedagogu dalība apmācībās, bet arī atgriezeniskā saite, proti, tas, kā iegūtās jaunās prasmes un zināšanas tiks liktas lietā skolas mācību procesā un nodotas arī pārējiem skolas pedagogiem. Mēs ļoti ceram, ka šī projekta īstenošana ne tikai veicinās skolas vadības personāla zināšanas un pieredzi par skolas darba kvalitātes vadību, skolas darba organizēšanu, bet arī cels skolēnu mācīšanās motivāciju, veicinās viņu mācīšanas prasmju pilnveidošanu un līdzatbildību par mācību procesa norisi. Eiropas Savienības apstiprinātais finansējums šī projekta īstenošanai ir 14200,00 EUR.

Otrs projekts, kura nosaukums ir “Veselā miesā vesels gars” tiks īstenots Ziemeļvalstu ministru padomes finansētās Nordplus Jauniešu izglītības programmas ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vienu no Ķekavas novada pašvaldības sadraudzības pašvaldībām - Raseiņu pašvaldības (Lietuva) prezidenta Jona Žemaiča vārdā nosaukto ģimnāziju. Šī projekta mērķis ir veicināt veselīgu, aktīvu dzīvesveidu, fiziskās aktivitātes skolēnu vidū, dalīties pieredzē par to, kā fiziskās aktivitātes integrēt skolu mācību procesā, kā arī pievērst uzmanību sportam kā izglītības metodei, kas veicina dažādu pamatprasmju attīstību. Projekts norisināsies līdz 2016. gada oktobrim un tā galvenās aktivitātes paredz trīs tematisko nedēļu noorganizēšanu abās skolās, kā arī skolu klašu apmaiņu. Plānots, ka 2016. gada pavasarī 30 skolēni un 3 pedagogi no Lietuvas skolas viesosies Baložos un tikpat liels skaits skolēnu un pedagogu no Baložu vidusskolas Raseiņos.

Savukārt tematiskās nedēļas būs veltītas dažādām tēmām – veselīga pārtika, ēšanas paradumi, sports un atkarību prevencija. To laikā katrā no skolām norisināsies skolēnu sagatavotas aktivitātes par šīm tēmām. Tematisko nedēļu laikā skolēniem būs iespēja pašiem izpētīt minētos jautājumus, piedalīties veselību veicinošās aktivitātes, savukārt klašu apmaiņu laikā to dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar katras skolas ikdienas dzīvi, mācību procesu, iepazīt partnervalstu kultūru, tradīcijas, vēsturi, kopīgi sportot, kā arī izveidot ciešākas attiecības skolēnu starpā. Nordplus Jauniešu izglītības programmas apstiprinātais finansējums šī projekta īstenošanai ir 12030,00 EUR.

 

Vita Broka

Baložu vidusskolas direktore


< Atpakaļ

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:50 - 10:30
3. stunda: 10:40 - 11:20
4. stunda: 11:50 - 12:30
5. stunda: 13:00 - 13:40
6. stunda: 13:50 - 14:30
7. stunda: 14:35 - 15:15
8. stunda: 15:20 - 16:00

 

Pasākumu plāns

 

 

FEBRUĀRIS

 

 

8. februāris plkst. 19:00 - Valentīndienas diskotēka "Iedejojam Valentīndienā'' 5.-12. klasēm;

 

14. februāris - Valentīndiena "Svinam mīlestību! Uzvelc sarkanu";

 

24. februāris - Jauno izpildītāju konkursa "Gailēns 2023" 1. kārta;

 

MARTS

Pavasara brīvlaiks

13. marts – 17. marts

 

 

 

Panākumi olimpiādēs                       2022./2023. m.g.


 

Novadu apvienības angļu valodas 52. olimpiāde

Valters Meška, 9.d klase, 1.vieta

Skolotāja Tatjana Savenkova

Alise Ļoļāne, 11.a klase, ATZINĪBA

Skolotāja Tatjana Savenkova

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

 

Spēkā no 09.01.2023:

 

 

 

 

 

Spēkā no 02.09.2022: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: