e-Twinning projektā “Pavasara vēstneši”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baložu vidusskolas 1.c klases skolēni  kopā ar skolotāju Agniju Grigori šogad iesaistījās e-Twinning projektā “Pavasara vēstneši”. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Pļavniekkalna sākumskolas 1.b klases skolēniem un skolotāju Everitu Petrovu.

Tā kā visiem iesaistītajiem skolēniem tas bija pirmais šāda veida projekts, viens no galvenajiem mērķiem bija iepazīstināt skolēnus, skolēnu vecākus ar projektu darbu kopumā, integrēt to mācību procesā, skaidri un saprotami norādīt, kā pa posmiem veidojas projekta galarezultāti, radīt pozitīvu attieksmi un vēlmi arī turpmāk aktīvi piedalīties šāda veida aktivitātēs.

Projektā ietvertais mācību saturs tika izvēlēts saskaņā ar skola2030 VISC izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem par sasniedzamajiem rezultātiem 1.-3.klasē.

Mācību priekšmeti, kuru ietvaros realizējām projektu: sociālās zinības, latviešu valoda, dabaszinības, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas kā arī protams audzināšanas stundās. Projekta ietvaros mums bija arī 4 kopīgas zoom tikšanās, piedaloties abu klašu skolēniem, kas deva vienreizēju iespēju arī attālināto mācību laikā iepazīties un komunicēt ar citas skolas skolēniem.

Projekta galarezultāti ir e-grāmata ar dzejoļiem un zīmējumiem, darba lapas par kukaiņiem un mīklas. Par projektu saņēmām daudz pozitīvas gan skolēnu, gan vecāku atsauksmes. Esam ļoti gandarīti par paveikto!

Saite uz izveidoto e-grāmatu: https://read.bookcreator.com/WZx7t2ONEdbIE5kvHZfdxnDXTM83/2IljIwzHQae_OBfMwsBfBA

Saite uz projekta izvērtējuma kopsavilkumu:

https://read.bookcreator.com/WZx7t2ONEdbIE5kvHZfdxnDXTM83/xnNuGLl3To6hnusdSABfVA

Infografika par projektu:

https://infogram.com/pavasara-vestnesi-infografika-1h7k2303konvg2x

Saites uz projekta laikā tapušajām padlet sienām, kurās redzami skolēnu darbi:

https://padlet.com/agnijagrigore/f0gkkkx43wiw45ev

https://padlet.com/agnijagrigore/z8xmgfcw2w42qwbl

https://padlet.com/everitapetrova/b16q9vwi2jfqu8a8

 

Vairāk par projektu fotogrāfijās:

Viena no mūsu kopīgajām zoom stundām.

Diplomi par visvairāk skatītajām bērnu tapušajām fotogrāfijām.

 

Izveidotās darba lapas par kukaiņiem (ar skolēnu fotogrāfijām un zīmējumiem), ar pašu sacerētām mīklām.