Baložu vidusskola iesaistās Erasmus+ projektā


No 12. – 18. martam Baložu vidusskolas skolotājas Astrīda Beča un Liene Višņevska devās uz Romu  pārstāvēt skolu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projektā - ROLLING STONE - “Traveler in the environment through Geomythology viewing sustainability”.

 

Projekts tika uzsākts 2016. gada 4. novembrī, un tā ietvaros turpmāko trīs gadu laikā partneri no astoņām Eiropas valstu – Itālijas, Grieķijas, Polijas, Turcijas, Rumānijas, Ungārijas, Portugāles un Latvijas - skolām  kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, iesaistot gan visu projektā pārstāvēto skolu skolēnus, gan arī skolotājus.

 

Projekta virsmērķis ir veidot pozitīvu skolēnu attieksmi pret skolu, paaugstināt mācīšanās motivāciju, veicināt kritisko un radošo domāšanu, kā arī uzlabot skolas mācību procesu, ietverot tajā starpkultūru, starptautiskās sadarbības dimensiju.

 

Baložu vidusskolas skolotājām un skolēniem tika doti uzdevumi, kuri bija jāveic līdz otrajai tikšanās reizei. Tika prezentēts 6.a klases skolnieču Zanes Zlēmetes, Tīnas Esteres Vilkas un Martas Plaukas rakstītais stāsts “THE AMAZING TRIP TO THE EARTH”. Meitenes iesāka stāstu- kā netālu no Baložu vidusskolas nokrita meteorīts, kurā atradās citplanētietis.  Skolēni savā stāstā nokritušo viesi iepazīstināja ar skolu, pilsētu un valsti. Stāstam šo trīs gadu laikā būs arī turpinājums. Šobrīd meteorīts jau ir pietuvojies pie Itālijas skolas un stāstu rakstīt turpinās itāļu skolēni.

 

Mums tika dots uzdevums veikt aptauju skolēnu un vecāku vidū par attieksmi pret starptautiskajiem projektiem, aptaujas rezultātus prezentējām.

 

Skolotājas Astrīda un Liene skolā bija organizējušas dažādas aktivitātes. Sociālo zinību skolotāja kopā ar 7.a klases skolēniem bija sastādījusi krustvārdu mīklas un ar 5. klašu skolēniem  - pasaules valstu ēdienkartes. Katra projekta dalībvalstu pārstāvjiem iepriekš tika sagatavota aploksne, kurā atradās Danas Dukures (5.c), Bruno Palma (5.a), Kaspara Vējoņa (5.a) šifrēti uzdevumi matemātikā, kas tika veidoti skolotājas Lienes vadībā, kā arī Lieldienu un pavasara apsveikumu kartiņas, kuras bija sagatavojuši 4.c klases skolēni, kopā ar audzinātāju Vizmu Keterliņu.

 

Projekta dalībvalstu pārstāvjus svinīgi sagaidīja Leonori sākumskolas skolēni. Tikšanās laikā tika iepazīta partneru skola - Istituto Comprensivo A. Leonori un skolu sistēma Itālijā. Partneru skolas organizēja ekskursijas skolēniem un skolotājiem, iepazīstināja ar valsts vēsturi, kultūru, leģendām un mītiem. Gida vadībā tika apmeklēts nacionālais parks, vecpilsēta un arheoloģisko izrakumu vietas.

 

Viens no mūsu šī brīža galvenajiem uzdevumiem ir - iemācīties projekta himnu, ko sakomponējuši Itālijas pamatskolas skolēni kopā ar mūzikas skolotāju. 

Un tad jau būs laiks gatavoties nākamai tikšanās reizei - Grieķijā!

 

Projekta apraksts un informācija par pirmo tikšanos: http://kekava.lv/pub/index.php?id=189&gid=7&lid=9508 !

/Astrīda Beča, Liene Višņevska/

30.03.2017.

              

 


< Atpakaļ

Skolas stundu saraksts

Laiks:

Nākamais zvans:

 

 

0. stunda: 8:15 - 8:55
1. stunda: 9:00 - 9:40
2. stunda: 9:45 - 10:25
3. stunda: 10:45 - 11:25
4. stunda: 11:45 - 12:25
5. stunda: 12:40 - 13:20
6. stunda: 13:35 - 14:15
7. stunda: 14:20 - 15:00
8. stunda: 15:05 - 15:45

 

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

 

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA


 

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA NOTEIKUMI

 

 

Kārtība, kādā tiek nodrošināts mācību process Baložu vidusskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju infekcijas COVID-19 laikā. (PDF fails)

 

Pielikums Nr.1 (MS WORD fails)

Pielikums Nr.2 (MS WORD fails)

 

 

SKOLAS AUTOBUSA SARAKSTS


 

Spēkā no 15.11.2021:

 

Spēkā no 25.10.2021: Jauns MARŠUTS "Medemciems-Baložu vidusskola":

 

 

 

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Nospiežot uz šī faila:

    <-- Pieteikuma veidlapa

Jaunākā galerija

Nospiežot uz mapes: